Mentor coaching

Profesjonalne przygotowanie do egzaminów akredytacyjnych International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach.

  • Sesje mentor coachingu indywidualnego
  • Sesje mentor coachingu grupowego

Mentor coaching jest obowiązkowym procesem w ramach akredytacji International Coach Federation. Celem sesji mentor coachingowych jest przygotowanie coacha do pracy w oparciu o kluczowe kompetencje ICF. 

Więcej informacji na temat kluczowych kompetencji ICF:

rafał_pełnia

W trakcie procesu akredytacji coach musi wykazać, że stosuje wszystkie 11 kompetencji w ramach prowadzonych przez siebie sesji coachingowych. Zadaniem mentora jest wsparcie coacha w określeniu jego mocnych stron, zidentyfikowaniu luk kompetencyjnych i takim zaprojektowaniu procesu rozwojowego, aby te luki zniwelować. Ponadto od kwietnia 2014 roku obowiązkowym elementem procesu akredytacji jest pisemny test. Moją rolą jest również wsparcie w przygotowaniu do tego testu.

Mimo, że mentor coaching koncentruje się przede wszystkim na przygotowaniu coacha do egzaminu International Coach Federation, jest to również doskonała okazja do pracy nad swoim stylem coachingowym oraz doskonaleniem warsztatu coachingowego.

Jak wygląda proces mentor coachingu?

Zgodnie z wymaganiami International Coach Federation coach starający się o akredytację musi odbyć 10 godzin mentor coachingu. Proces mentor coachingu powinien trwać przynajmniej 3 miesiące.

W ramach procesu mentor coachingu stosuję następujące metody i formy pracy:

  • superwizowanie sesji prowadzonych przez coacha z mentorem,
  • superwizowanie sesji prowadzonych przez coacha z rzeczywistym Klientem,
  • analiza nagranych przez coacha sesji,
  • transkrybowanie sesji prowadzonych przez coacha z rzeczywistymi Klientami,
  • analiza nagranych przez mentora sesji,
  • ćwiczenie konkretnych technik coachingowych,
  • analiza case study,
  • zapoznawanie się ze specjalnie wyselekcjonowanymi dla konkretnego coacha artykułami i rozdziałami książek.

Coach współpracujący ze mną decyduje się na intensywną pracę nie tylko w trakcie samych sesji mentor coachingowych, ale też pomiędzy nimi. 

 

INDYWIDUALNE SESJE MENTOR COACHINGU

Sesje odbywają się przez telefon, Skype lub program do spotkań online (Clickmeeting, Zoom, Hangout). Sesje trwają 60 minut i odbywają się średnio z częstotliwością 2-4 razy w miesiącu.

Umów się na bezpłatną sesję diagnostyczną – tel. +48 502 709 208 lub e-mail: rafal.szewczak@one4.pl

 

GRUPOWE SESJE MENTOR COACHINGU

Sesje odbywają się w małych 5-10 osobowych grupach (7 godzin) oraz w trybie indywidualnym (3 godziny).

Sesje grupowe odbywają się w ramach dwóch spotkań (każde spotkanie 4,5-godziny, z czego 3,5-godziny zaliczane jest jako mentor coaching wg standardów ICF, dodatkowa godzina służy pogłębianiu kompetencji coachingowych). Sesje odbywają się w Warszawie lub w Olsztynie.

Sesje indywidualne realizowane są poprzez telefon, Skype lub program do spotkań online (Clickmeeting, Zoom, Hangout). Sesje indywidualne trwają 60 minut, a ich terminy uzgadniane są indywidualnie.

Skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się o terminach najbliższych grup.

Umów się na bezpłatną sesję diagnostyczną – tel. +48 502 709 208 lub e-mail: rafal.szewczak@one4.pl

 

Częścią oferowanego przeze mnie procesu mentor coachingu jest szkolenie e-learningowe: Coaching jako profesja.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, napisz do mnie: rafal.szewczak@one4.pl

Więcej informacji na temat procesu akredytacji: