Cele w coachingu, czyli jak wspierać Klienta w definiowaniu końcowych efektów programu coachingowego

Jednym z czynników determinujących efektywność coachingu są dobrze wyznaczone cele na proces. Im lepiej są one zdefiniowane, tym większa szansa na końcowy sukces. Klienci decydując się na pracę z coachem rzadko mają dokładnie zdefiniowane cele. Wiedzą, co chcieliby zmienić, mają czasem nawet wyobrażenie, jakiego wsparcia od coacha potrzebują, jednak najczęściej nie mają jasno i klarownie zdefiniowanych końcowych efektów. Zadaniem coacha, jest pomóc swojemu Klientowi te efekty bardzo dokładnie określić. Niezwykle użyteczną techniką wykorzystywaną przy definiowaniu celów jest GAS (goal attainment scaling) – skalowanie stopnia osiągnięcia celu. Technika ta jest o tyle użyteczna, że pozwala Klientowi i coachowi określić efektywność wspólnej pracy.

Photo by IN BOSSMODE on Unsplash

Poziomy celów coachingowych

Warto pamiętać, że w coachingu mamy do czynienia przynajmniej z trzema poziomami celów:

 • Dążenie Klienta – To, co Klient chciałby osiągnąć w swoim życiu, np. lepsza praca, lepsze relacje z bliskimi, poczucie spełnienia. Dążenie zwykle ma charakter pewnego marzenia, czasem celu, jeśli jest dokładnie określone w czasie i zdefiniowane na poziomie efektów. To co charakterystyczne, to to, że dążenie Klienta może nie być do zrealizowania w czasie trwania programu coachingowego – program trwa krócej, niż czas potrzebny na osiągnięcie dążenia Klienta. Coaching wtedy zwykle jest wsparciem na pewnym etapie realizacji dążenia Klienta, np. Klient marzy o własnej firmie, która będzie przynosiła mu określonych dochód i dawała poczucie spełnienia, a coaching ma tylko pomóc Klientowi przejść przez trudny okres rozstawania się z pracą na etacie. Coach wykorzystuje różne techniki, które mają pomóc Klientowi określić jego dążenie. Szczególnie użyteczne są tutaj techniki polegające na wizualizowaniu przyszłości i tworzeniu obrazów przyszłego życia.
 • Cele na program coachingowy – Cel, który Klient chce osiągnąć w trakcie wspólnej pracy z coachem. Jest to cel, który powinien być zrealizowany, zależnie od długości trwania programu, w czasie 2 – 6 miesięcy.  Cel ten powinien wspierać dążenie Klienta. Zadaniem coacha jest kontrolowanie, czy cel na program coachingowy jest z tym dążeniem spójny. Ważne jest, aby cele na program były bardzo dokładnie zdefiniowane i opisane w postaci konkretnych sprawdzalnych efektów. Czasem kilka pierwszych sesji w programie coachingowym jest poświęcone dookreślaniu oczekiwanych efektów.
 • Cele na poszczególne sesje coachingowe – Cel, z którym Klient przychodzi na sesję coachingową. To, co jest istotne, to to, aby od samego początku wspólnej pracy z Klientem, uczyć go, aby przychodził na sesję przygotowany, tzn. aby wiedział, czym chce się zająć podczas tego konkretnego spotkania. Coach sprawdza, na ile dany cel, z którym przychodzi Klient, przybliża go do realizacji jego celów na program coachingowy. 

Dobrze sformułowane cele działają mobilizująco, ale najważniejsze jest to, że kierunkują proces wspólnej pracy z Klientem. Częstym zarzutem pod kierunkiem coachingu jest to, że trudno określić jego efektywność. Spotyka się Klient z coachem, rozmawiają i tak naprawdę nic z tego nie wynika. Zdecydowanie się z tym poglądem nie zgadzam. Jeśli cele coachingowe są jasno i dokładnie zdefiniowane, bardzo, ale to bardzo łatwo zweryfikować rzeczywistą użyteczność coachingu dla Klienta. Jesteśmy w stanie te użyteczność określić w konkretnych mierzalnych wskaźnikach. Temu również może służyć technika GAS.

GAS (goal attainment scaling) – Skalowanie stopnia osiągnięcia celu

GAS jest techniką pomagającą dokładnie sprecyzować cele na program coachingowy. Metoda została opracowana przez Kiresuka i zespół. To, co jest charakterystyczne dla tej metody, to to, że cele ogólne zamienia na konkretne obserwowalne wskaźniki i określa różne oczekiwane poziomy ich realizacji.

Przykład:

Cel ogólny: 

 • Zbudować efektywny biznes coachingowy.

Wskaźniki: 

 • Zwiększyć liczbę pozyskiwanych Klientów coachingowych. 
 • Zwiększyć przychody z tytułu pracy coachingowej. 
 • Zwiększyć ilość uzyskiwanych poleceń i rekomendacji od zadowolonych Klientów.

Poziomy wykonania:

Ocena aktualnego poziomu: 

 • 2 nowych klientów w miesiącu. 
 • Średnie przychody miesięczne z coachingu na poziomie 800 zł. 
 • Klienci mnie nie polecają.

Idealny poziom:

 • Tylu nowych Klientów, że muszę pracę zlecać zaprzyjaźnionym coachom. 
 • Średnie przychody miesięczne z coachingu na poziomie 4000 zł
 • Przynajmniej 2 Klientów w miesiącu z polecenia i przynajmniej 2 Klientów, którzy zakończyli proces dają mi rekomendację na portalu LinkedIn

Więcej niż oczekiwany poziom:

 • 5 nowych Klientów w miesiącu
 • Średnie przychody miesięczne z coachingu na poziomie 3000 zł
 • Przynajmniej 2 Klientów w miesiącu z polecenia i przynajmniej 2 Klientów, którzy zakończyli proces dają mi rekomendację na portalu LinkedIn

Oczekiwany poziom:

 • 4 nowych Klientów w miesiącu 
 • Średnie przychody miesięczne z coachingu na poziomie 2400 zł
 • Przynajmniej 2 Klientów w miesiącu jest z polecenia i przynajmniej 2 Klientów, którzy zakończyli proces dają mi rekomendacje na portalu LinkedIn

Mniej niż oczekiwany poziom:

 • 3 nowych klientów w miesiącu
 • Średnie przychody miesięczne z coachingu na poziomie 1800 zł
 • Przynajmniej 1 Klient w miesiącu jest z polecenia i przynajmniej 1 Klient, który zakończył proces daje mi rekomendacje na portalu LinkedIn

Poziom nie do zaakceptowania:

 • 2 lub mniej nowych Klientów w miesiącu 
 • Średnie przychody miesięczne z coachingu na poziomie 800 zł lub mniej
 • Klienci mnie nie polecają

Oczywiście liczba poziomów wykonania może być większa lub mniejsza – zależnie od potrzeb. Ja najczęściej stosuję formularz wykorzystujący trzy poziomy:

 • oczekiwany
 • poniżej oczekiwanego – najmniejszy możliwy do zaakceptowania
 • idealny – zdecydowanie powyżej oczekiwanego 

Definiowanie wykonania celów na różnych poziomach jest użyteczne wtedy, gdy Klient osiąga oczekiwany cel w czasie krótszym niż się tego spodziewał. Gdybyśmy mieli zdefiniowane cele jedynie na poziomie oczekiwanym, w zasadzie w tym momencie moglibyśmy zakończyć proces coachingowy, a potencjał Klienta do tego, aby osiągnąć więcej nie zostałby wykorzystany.  Dzięki temu, że cele są zdefiniowane również na poziomach przewyższających poziom oczekiwany, mamy przestrzeń do tego, aby dalej pracować z Klientem i dzięki temu może on osiągnąć więcej niż zakładał.

Przykładowy formularz możesz ściągnąć z mojego profilu na Slideshare.net – link do formularza

Więcej o metodzie:

 • Kiresuk T, Sherman R. Goal attainment scaling: A general method for evaluating comprehensive community mental health programs. Comm. Ment. Health J. 1968; 4: 443–453.
 • Kiresuk T, Smith A, Cardillo J. Goal Attainment Scaling: Applications, theory, and measurment. New Jersey: Erlbaum; 1994.

About Rafał Szewczak

Superwizor i trener coachingu. Pomogę Ci uzyskać akredytację i rozwinąć praktykę coachingową.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.