Life Coaching

Czym jest life coaching? Małgosia Leduchowska (PCC) opowiada o specyfice pracy life coacha. Wywiad dla wszystkich tych, którzy chcieliby pomagać innym w zmianie i zastanawiają się, czy droga coacha jest dla nich.

Proces coachingu

Proces coachingu nie jest zbiorem przypadkowych spotkań klienta i coacha. Zwykle proces ten posiada pewną określoną strukturę, która pomaga efektywnie towarzyszyć klientowi w jego podróży z punktu A do punktu B.