fbpx

Akredytacja ICF: Jak ją zdobyć?

Akredytacja ICF pozwala uwiarygodnić Cię w roli profesjonalnego coacha. Jest informacją dla Twoich potencjalnych klientów, że masz ukończony kurs coachingu oparty na najwyższych standardach jakości, kierujesz się w swojej pracy kodeksem etycznym i masz praktyczne doświadczenie w pracy z klientami.

W tym artykule opowiem Ci o procesie akredytacji w International Coach Federation – największej organizacji zrzeszającej coachów na świecie.Czy akredytacja ICF jest potrzebna?

Nie potrzebujesz akredytacji, aby pracować, jako coach na rynku. Jeśli masz skończony jakikolwiek kurs coachingowy, masz kwalifikację, aby pracować z klientami. Prawo do wykonywania zawodu coacha nie jest w żaden sposób ograniczone. W zasadzie każdy może nazywać się coachem.

Niestety, to powoduje, że za coaching biorą się różne osoby bez formalnego przygotowania. Coaching jest modny i pozwala zarabiać pieniądze, dlatego wiele osób próbuje to wykorzystać. Klienci, szczególnie indywidualni, nie potrafią odróżnić profesjonalnego coacha od amatora. W związku z tym, organizacje coachingowe starają się chronić klientów przed działaniami osób nieprofesjonalnych, wprowadzając swego rodzaj certyfikaty jakości w postaci akredytacji.

Dzięki akredytacji klient wie, że pracuje z profesjonalistą.
Ale to nie jest jedyna korzyść z akredytacji.

Proces zdobywania akredytacji jest ważnym procesem rozwojowym.

Coach pracuje z bardzo wrażliwą materią – z drugim człowiekiem. Praca ta wymaga empatii, uważności i rozumienia psychologicznych mechanizmów zmiany.

Najważniejszym elementem procesu akredytacji jest praca w obszarze rozwoju kompetencji coachingowych pod czujnym okiem mentor coacha, czyli doświadczonego akredytowanego coacha ICF. Mentor coach pomaga zrozumieć niuanse pracy z klientem, inspiruje do przyglądania się sobie i daje konstruktywną informację zwrotną na temat poziomu umiejętności coacha.

W procesie mentor coachingu, czyli właśnie wspólnej pracy z doświadczonym coachem, mamy możliwość uzupełnić swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności coachingowe.

Posiadanie akredytacji ICF jest wymogiem pracy z biznesem.

W biznesie, z roku na rok, rośnie świadomość korzyści z wykorzystania coachingu, jako metody wspierania indywidualnych pracowników i zespołów w organizacji.

W wielu firmach przedstawiciele działów HR często są przeszkoleni z coachingu, czasem sami są akredytowanymi coachami. To powoduje, że mają wysokie wymagania odnośnie jakości coachów zewnętrznych zapraszanych do współpracy.

Posiadanie akredytacji na poziomie Associate Certified Coach, a czasem na poziomie Professional Certified Coach jest wymogiem formalnym, aby móc prowadzić procesy coachingowe z menedżerami.

Jeśli więc planujesz pracę z biznesem, akredytacja może się okazać niezbędna.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać akredytację?

W tym artykule skupiam się na pierwszym poziomie akredytacji – Associate Certified Coach ICF. Proces przygotowania do akredytacji na wyższych poziomach jest podobny. Różnice dotyczą ilości godzin szkoleniowych i ilości godzin praktycznej pracy z klientami.

Więcej o tych różnicach możesz poczytać na stronach International Coach Federation.

Jakie zatem warunki formalne należy spełnić, aby ubiegać się o akredytację na poziomie ACC?

Szkolenie coachingowe

Potrzebujesz ukończyć szkolenie coachingowe w wymiarze minimum 60 godzin. Ważne jest, aby program był zgodny ze standardami International Coach Federation, tzn. aby rozwijał kluczowe kompetencje coacha.

Jeśli kurs, który masz ukończony, nie jest kursem akredytowanym przez ICF, w procesie akredytacji będzie trzeba udowodnić, że rozwija on kompetencje coachingowe, jakich oczekuje ICF. Praktycznie będzie to oznaczało, że będzie trzeba wysłać do ICF opis Twojego kursu: program, kwalifikacje kadry, przykładowe materiały szkoleniowe. ICF będzie weryfikował, czy Twój kurs rozwijał wszystkie kluczowe kompetencje potrzebne do pracy z klientami.


Kluczowe kompetencje coacha ICF to:

 1. Działa zgodnie z zasadami etyki
 2. Wciela w życie postawę coachingową
 3. Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów
 4. Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa
 5. Utrzymuje obecność
 6. Aktywnie słucha
 7. Pobudza świadomość
 8. Ułatwia rozwój klienta

Dokładniejszy opis kompetencji coacha w języku polskim, znajdziesz na stronie: ICF Polska.


Jeśli masz ukończony kurs akredytowany przez ICF, nie będzie trzeba przesyłać materiałów merytorycznych z Twojej szkoły. ICF wie, że Twój kurs spełnia warunki formalne. Szkoła wcześniej postarała się o to.

W takim wypadku wystarczy Twój certyfikat ukończenia szkolenia.

Praktyka coachingowa

Aby uzyskać akredytację na poziomie ACC, potrzebujesz wykazać, że masz minimum 100 godzin doświadczenia coachingowego z co najmniej ośmioma klientami.

75 godzin musi być płatnych, 25 godzin może być pro bono (tj. oferowanych bezpłatnie).
Co najmniej 25 z tych godzin musi odbyć się w ciągu 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o akredytację.

Bardzo ważne jest to, że dla ICF liczą się tylko te godziny Twojego doświadczenia, które odbyły się po rozpoczęciu Twojego kursu coachingowego. Wszystko, co było wcześniej nie jest liczone.

Do ICF nie ma potrzeby wysyłania szczegółowych danych Twoich klientów. Wystarczające będzie Twoje oświadczenie o odbyciu 100 godzin z minimum ośmioma klientami. Jest to związane z ochroną danych osobowych. Jednak ICF zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości Twojego oświadczenia.

Na etapie zbierania godzin coachingowych, warto jest jednak prowadzić rejestr odbytych sesji. Może on się przydać w przyszłości, podczas starania się o jakiś projekt. Często w projektach coachingowych finansowanych z funduszy publicznych, wymaga się zestawienia przeprowadzonych coachingów. Dlatego warto to mieć.

Mentor coaching

W procesie akredytacji ICF na poziomie ACC wymagane jest, aby coach odbył minimum 10 godzin mentor coachingu, czyli pracy z doświadczonym akredytowanym coachem.

Celem mentor coachingu jest przygotowanie Cię do egzaminu. Mentor coach sprawdza poziom opanowania kompetencji coacha i pomaga je rozwinąć do poziomu oczekiwanego przez ICF.

Zwykle, jeśli kończy się akredytowany kurs coachingowy, godziny mentoringowe są częścią programu. Jeśli kończysz studia podyplomowe lub kurs nieakredytowany, będzie trzeba znaleźć mentora i odbyć z nim 10-godzinny proces.

ICF wymaga, aby proces mentor coachingu trwał przynajmniej 3 miesiące. Chodzi o to, aby był czas na nagrywanie sesji, ich późniejszą analizę i wdrażanie zmian w kolejnych sesjach.

Jak wygląda proces mentor coachingu?

Nie ma określonego modelu mentor coachingu. Każdy mentor coach proponuje autorski sposób pracy. Jedni proszą o nagrywania sesji i wspólnie z coachem je analizują. Inni preferują sesje “na żywo”, gdzie mentor wciela się w rolę klienta, a coach prowadzi sesje. Ważne jest, aby proces przygotowywał Cię do nagrania dobrej sesji egzaminacyjnej.

Mentor coachingi realizowane są w grupach lub w relacji indywidualnej. ICF wymaga, aby przynajmniej 3 sesje z 10 miały charakter pracy jeden na jeden z mentor coachem.

Od czego zależy cena mentor coachingu?

Ceny za procesy mentor coachingu są różne na rynku, zależą od doświadczenia mentor coacha i poziomu posiadanej akredytacji. Warto sprawdzić, co konkretnie oferuje mentor coach w ramach procesu wspólnej pracy.

Jeśli zależy Ci wyłącznie na spełnieniu formalnego warunku odbycia procesu mentor coachingu, to wystarczy, aby mentor coach posiadał ten sam poziom akredytacji, co Ty. W przypadku mentor coachów z akredytacją na poziomie ACC wymaga się, aby mieli odnowioną akredytację (czyli minimum 3 lata byli coachami ACC).

Jeśli zależy Ci na tym, aby się czegoś nauczyć, szukaj doświadczonych mentorów z akredytacjami na poziomie PCC, a najlepiej MCC. Zanim się zdecydujesz na pracę z kimś, poproś o rozmowę lub najlepiej sesję próbną. Jeśli trzeba, na początku wykup pojedynczą sesję mentor coachingu.

Egzamin w ICF

Egzamin składa się z dwóch części:

 • Egzaminu pisemnego, którego celem jest sprawdzenie zrozumienia i umiejętności zastosowania definicji coachingu ICF, kompetencji ICF oraz Kodeksu etycznego ICF.
 • Egzamin praktyczny, polegający na ocenie przesłanego nagrania wybranej sesji coachingowej wraz z jej transkrypcją. Sesja zostanie oceniona pod kątem zgodności z kompetencjami ICF.

Istotą mentor coachingu jest przygotowanie Cię do zdania egzaminu pisemnego i praktycznego.

Egzamin pisemny – Test wyboru

Egzamin pisemny trwa 3 godziny. Jest przeprowadzany za pomocą komputera w centrum egzaminacyjnym lub za pośrednictwem usługi zdalnego testowania OnVUE. Egzamin zawiera 81 opisów sytuacji i cztery możliwe wersje odpowiedzi. Dla każdej sytuacji kandydaci proszeni są o wybranie jednej, najlepszej i najgorszej odpowiedzi spośród dostępnych opcji. Dla każdego z pytań istnieje tylko jedna prawidłowa najlepsza odpowiedź.

W chwili obecnej egzamin pisemny jest w języku angielskim. Z czasem będą dodawane inne języki.

Egzamin praktyczny – Nagranie sesji

Egzamin praktyczny jest obowiązkowy dla osób, które ukończyły nieakredytowane kursy coachingowe albo akredytowane kursy na poziomie ACSTH (są to zwykle 60 godzinne kursy akredytowane). Polega ona na analizie nagrania audio Twojej sesji.

Sesję prowadzisz w języku polskim. Sesja powinna trwać od 20 do 60 minut. Dłuższe sesje nie są oceniane. Sesja musi być prowadzona z realnym klientem (płatnym lub pro bono). Nie może to być inny coach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ten coach jest u Ciebie w prawdziwym procesie coachingowym.

Ważne jest, aby uzyskać od swojego klienta pisemną zgodę na nagrywanie sesji, która będzie poddawana ocenie.

Akredytacja ICF na poziomie ACC – Podsumowanie

Aby starać się o akredytację na poziomie ACC, potrzebujesz spełnić następujące warunki formalne:

 • Ukończony minimum 60 godzinny kurs coachingowy zgodne ze standardami ICF
 • 100 godzin praktyki coachingowej z minimum 8 klientami, z czego 75 godzin to sesje płatne
 • 10 godzin mentor coachingu realizowanego przez minimum 3 miesiące

Będą Ci potrzebne następujące dokumenty:

 • Certyfikat ukończenia szkoły. A jeśli Twój kurs nie był akredytowany, to również będą potrzebne materiały udowadniające, że program kursu rozwijał kompetencje ICF.
 • Nagranie audio 20-60 minutowej sesji coachingowej z realnym klientem wraz z transkrypcją.
 • Zgoda klienta na nagranie sesji i jej późniejszą ocenę (tego nie będzie trzeba wysyłać).

Czy trzeba być członkiem ICF?

Aby starać się o akredytację, nie musisz być członkiem International Coaching Federation. Zwykle jednak warto. Ceny za proces akredytacji dla członków ICF są niższe. Poza tym, dzięki członkostwu, zyskujesz wiele dodatkowych korzyści.

Na sierpień 2022 opłata roczna za członkostwo w ICF wynosi: 245 USD.
Składka jest naliczana proporcjonalnie za okres do 31 marca, zależnie w jakim miesiącu dołączasz do ICF.

Opłata za akredytację ACC ścieżką portfolio wynosi:

 • dla członków ICF – 475 USD
 • dla osób, które nie są członkami ICF – 625 USD

Jak wybrać mentor coacha?

Praca z mentor coachem to ważny element Twojego rozwoju jako coacha. Nie traktuj tylko mentor coachingu jako formalnego warunku uzyskania akredytacji ICF. To proces edukacyjny, który ma spowodować, że będziesz skuteczniejszym coachem. Mądrze wybierz dla siebie nauczyciela.

Doświadczony mentor coach może Cię wiele nauczyć.

Szukaj osób, które łączą doświadczenia coachingowe i umiejętności dzielenia się wiedzą. Dobry coach, to nie zawsze dobry nauczyciel. Wybieraj osoby, które są na wyższym poziomie akredytacji niż ten, o który się starasz i które aktualnie praktykują.

Możesz skorzystać z rekomendacji osób, które mają doświadczenia w pracy z Twoim potencjalnym mentor coachem. Ważne jest jednak, abyś Ty się dobrze czuła / czuł w relacji z nim lub nią. Poproś o rozmowę lub wykup pojedynczą sesję. Jakość relacji jest równie ważna jak skuteczność uczenia.

Zapytaj o doświadczenia w prowadzeniu procesów mentor coachingu oraz o metodologię pracy.

Linki do zasobów

Tutaj znajdziesz linki do najważniejszych stron:

Opis wymogów akredytacyjnych na poziomie ACC
Kluczowe kompetencje coacha (angielski)
Kluczowe kompetencje coacha (polski)
Kodeks etyczny ICF (polski)


Jeśli chcesz rozwijać w bezpiecznych i inspirujących warunkach swoje kompetencje coachingowe, dołącz do prywatnej grupy – Gildia: Wspieranie w zmianie!

Jeśli chcesz ze mną przygotować się do uzyskania akredytacji na poziomie ACC lub PCC, zobacz ofertę.

About Rafał Szewczak

Superwizor i trener coachingu. Pomogę Ci uzyskać akredytację i rozwinąć praktykę coachingową.