fbpx

Coachingu grupowy, czy ontologiczny

Na rynku można spotkać przeróżne specjalizacje coachingowe, a przecież doskonale pamiętam takie zdanie, które na jednym z moich pierwszych szkoleń coachingowych powiedział trener prowadzący zajęcia – “Uczymy się tutaj coachować klienta, a nie konkretny jego problem”.

Nie ma znaczenia, czy pracujemy nad poprawą relacji, nad rozwojem firmy szkoleniowej, czy przywództwem. Coach zadaje pytania, słucha i odzwierciedla, czasem proponuje jakieś ćwiczenie, by klient mógł zobaczyć nową perspektywę. Coaching jest tylko jeden… Zgoda, uprościłem. W świecie coachingu jest trochę jak w terapii. Mamy wiele różnorodnych podejść i rodzajów wsparcia terapeutycznego. Różnica jest taka, że w terapii oczekuje się, że terapeuta będzie specjalistą – w tym sensie mamy tutaj do czynienia z relacją niesymetryczną między pomagającym, a klientem. Wyznacznikiem coachingu jest symetryczność relacji.

Dlaczego specjalizacje?

Wybór specjalizacji jest przede wszystkim zabiegiem marketingowym, który ma na celu zakomunikować potencjalnym klientom, jakie mam preferencje jako coach, co do rodzaju klienta, obszaru lub sposobu pracy. Chodzi przede wszystkim o budowanie wiarygodności. Klient przychodzi do coacha nie po coaching (w każdym razie większość nie przychodzi po coaching), przychodzi po wsparcie w rozwiązaniu jakiegoś wyzwania, z którym się mierzy i w tym zakresie chętniej przyjdzie do coacha specjalizującego się w danym rodzaju wyzwań, niż do coacha od wszystkiego.
Aspekt preferencji coacha jest tu bardzo istotny. Z różnych powodów mogę woleć określony rodzaj klientów, czy tematów. Dzięki specjalizacji powoduję, że ci klienci, na których mi zależy kupują moje usługi, a ci, na którym mi nie zależy, nie kupują.

Jakie specjalizacje?

Specjalizację mogę tworzyć w oparciu o preferowaną grupę klientów, preferowany temat coachingu i preferowany sposób pracy.

Przykład specjalizacji coachingowych opartych na preferowanej grupie klientów:

 • coaching dla początkujących coachów,
 • coaching dla zadłużonych,
 • coaching dla członków zarządów,
 • coaching dla nastolatków,
 • coaching dla artystów,
 • coaching dla matek nastoletnich dzieci,
 • coaching zespołów sprzedażowych.

Przykłady specjalizacji coachingowych opartych na preferowanym temacie coachingu:

 • coaching przedsiębiorczości,
 • coaching kariery,
 • coaching osobistej efektywności,
 • coaching przywództwa,
 • coaching marki osobistej,
 • coaching relacji,
 • coaching finansów osobistych,
 • coaching duchowości.

Przykłady specjalizacji coachingowych opartych o preferowaną formę pracy:

 • coaching w drodze,
 • coaching ZEN,
 • artecoaching,
 • fotocoaching,
 • coaching z wykorzystaniem koni,
 • coaching z wykorzystaniem kart coachingowych,
 • coaching poznawczo-behawioralny.

Potencjalna ilość specjalności jest ograniczona jedynie pomysłowością samych coachów, którzy:
a) szukają sposobu na samorealizację (i łączą z coachingiem jakąś inną swoją pasję),
b) starają się zoptymalizować działania biznesowe (poprzez zawężenie grupy odbiorców i zbudowanie wizerunku eksperta).

Moje ulubione przykłady specjalizacji:

 • holiday i sabatical coaching,
 • coaching duchowości,
 • coaching wspierający pisanie książki.

A z jakimi nietypowymi lub ciekawymi specjalizacjami Ty się spotkałeś lub spotkałaś?

Podobne artykuły:

Dowiedz się więcej o specjalizacjach coachingowych /kursy online/ :

About Rafał Szewczak

Superwizor i trener coachingu. Pomogę Ci uzyskać akredytację i rozwinąć praktykę coachingową.