fbpx

Superwizje coachingowe

Superwizja jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi wsparcia w rozwoju coacha. Bardziej doświadczony coach towarzyszy w rozwoju mniej doświadczonemu koledze. Pomaga zrozumieć mu jak jego wartości, przekonania, przygotowanie merytoryczne i dotychczasowe doświadczenia wpływają na jego sposób pracy coachingowej.

Mamy różne rodzaje superwizji:

 • Superwizja rozwojowa – Jej celem jest wsparcie coacha w jego rozwoju w różnych obszarach funkcjonowania – wsparcie w odkrywaniu indywidualnego stylu coachingowego, odkrywanie zasobów i obszarów rozwojowych, planowanie ścieżek dalszego rozwoju.
 • Superwizja problemowa – Jej celem jest przede wszystkim analiza trudnych przypadków, z którymi zetknął się coach w swojej pracy i trudno mu samemu sobie z nimi poradzić – superwizor pomaga zrozumieć, co trudnego jest w tych sytuacjach, jak przekonania i wartości coacha wpływają na relacje z Klientami coachingowymi.
 • Superwizja normatywna – Jej celem jest rozwój konkretnych umiejętności coachingowych zgodnie z określonymi modelami kompetencji coacha – są one często wymagane jako obowiązkowy element procesu certyfikacyjnego lub akredytacyjnego w szkołach coachingu i organizacjach akredytujących coachów. Superwizor analizuje sesje prowadzone przez coacha i udziela mu informacji zwrotnych na temat poziomu zgodności jego umiejętności z wymaganym standardem kompetencyjnym. Przykładem superwizji normatywnej jest mentor coaching wymagany w procesie akredytacyjnym International Coach Federation.

Prowadzę superwizje rozwojowe i problemowe. Jako Mentor Coach przygotowuję do akredytacji na poziomie Associate Certified Coach (ACC).

Superwizja rozwojowa i problemowa

Coach pracuje w relacji interpersonalnej z drugim człowiekiem. Jeśli ma być prawdziwym wsparciem dla innych powinien systematycznie poddawać się superwizji. Obiektywna informacja zwrotna z perspektywy niezależnego obserwatora jest okazją do poszerzenia samoświadomości coacha i szansą na doskonalenie specyficznych coachingowych umiejętności.

Kiedy warto skorzystać z superwizji rozwojowej?

 • Zastanawiasz się nad wyborem specjalizacji coachingowej i nie masz pewności, którą z opcji wybrać.
 • Szukasz własnego stylu coachingowego.
 • Masz poczucie, że sesje, które prowadzisz, nie są w pełni efektywne i użyteczne dla Twoich Klientów.
 • Chcesz zwiększyć zakres stosowanych technik i narzędzi coachingowych.
 • Masz doświadczenia w coachingu umiejętności i efektywności, np. w biznesie, a chcesz zacząć pracować głębiej – w coachingu rozwoju – jako life coach.
 • Niedawno uzyskałeś / uzyskałaś akredytację Associate Certified Coach (ACC) i chcesz zacząć pracować jako mentor coach i superwizor coachingu z innymi, mniej doświadczonymi coachami.
 • Chcesz określić poziom swoich kompetencji coachingowych.

Kiedy warto skorzystać z superwizji problemowej?

 • Masz wrażenie, że utknąłeś z Klientem w martwym punkcie i nie widzisz postępów mimo prób stosowania kolejnych technik i metod.
 • Zaczynasz za mocno angażować się emocjonalnie w relacje z Klientami.
 • Masz dylematy etyczne, z którymi trudno Ci się samemu uporać.

Jak wygląda proces superwizji?

Superwizja rozwojowa realizowana jest jako proces składający się najczęściej z 8-12 sesji superwizyjnych. Bywają procesy krótsze, rzadziej dłuższe. Na początku procesu wraz z coachem definiujemy cele na proces superwizyjny.
W ramach wspólnej pracy wykorzystujemy różne techniki i metody pracy:

 • analiza nagranych sesji i transkrybowanych sesji,
 • analiza case study,
 • zapoznawanie się z specjalnie wyselekcjonowanymi artykułami i rozdziałami książek – indywidualnie dobranymi do potrzeb coacha,
 • wykonywanie indywidualnych zadań, np. badanie efektywności swoich procesów coachingowych, tworzenie narzędzi, testowanie nowych technik coachingowych,
 • uczestniczenie w projektach z innymi coachami będącymi w procesach superwizyjnych.

Superwizja problemowa może być realizowana jako proces, zwykle krótszy niż ma to miejsce w przypadku superwizji rozwojowej – zwykle 3-5 sesji – lub jako pojedyncze sesje interwencyjne.
W ramach wspólnej pracy najczęściej analizujemy konkretne, rzeczywiste sesje prowadzone przez coacha.

Decydując się na pracę ze mną musisz być gotowy / gotowa na intensywną pracę także pomiędzy sesjami. Sesje odbywają się głównie poprzez telefon, Skype lub inne programy do komunikacji online (Zoom, Hangout, Clickmeeting).

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, napisz do mnie: rafal.szewczak@arsmentoris.pl