fbpx

Coaching przedsiębiorczości

Z cyklu specjalizacje coachingowe, dzisiaj artykuł na temat mojej ulubionej specjalizacji, czyli na temat coachingu przedsiębiorczości.
Jak pamiętacie z mojego wcześniejszego wpisu Coaching ontologiczny czy grupowy, specjalizacje coachingowe możemy tworzyć w oparciu o to, do jakiej grupy coaching jest kierowany, jakiego tematu dotyczy lub w jaki sposób jest prowadzony. W tym kontekście przyjrzyjmy się właśnie coachingowi przedsiębiorczości.

Kto jest klientem?

Coaching przedsiębiorczości jest kierowany do osób, które chciałyby stworzyć swoją własną firmę lub potrzebują wsparcia w rozwinięciu już funkcjonującego biznesu. Mamy więc bardzo szeroką grupę – potencjalni i aktualni przedsiębiorcy. Część z coachów przedsiębiorczości zawęża tę grupę, z powodu preferencji lub z powodów marketingowych, do grupy przedsiębiorców funkcjonujących na ściśle określonym rynku lub w konkretnej branży. Dla przykładu, ja pracuję w coachingu przedsiębiorczości przede wszystkim z trenerami i coachami freelancerami. Dlaczego? Ta branża jest mi najlepiej znana i mam tutaj najłatwiejszy dostęp do klientów.

Co jest głównym tematem coachingu?

W coachingu przedsiębiorczości pracuje się w obszarze budowania i rozwoju biznesu. Wspiera się właściciela firmy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem pracownikami, czy sprzedażą. Coach przedsiębiorczości pomaga swojemu klientowi zwiększyć efektywność osobistą, ale też wspiera go w osiągnięciu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

Lista tematów, które najczęściej pojawiają się w pracy z przedsiębiorcami:

 • wybór specjalizacji biznesowej,
 • przygotowanie atrakcyjnej oferty produktów lub usług,
 • stworzenie skalowalnego modelu biznesowego,
 • zdefiniowanie segmentu klientów,
 • stworzenie strategii sprzedażowej,
 • zaplanowanie strategii promocji firmy w Internecie.

Ważnym elementem pracy coacha jest pomoc w stworzeniu klarownej wizji przyszłego biznesu, zaplanowanie kolejnych kroków koniecznych do jej osiągnięcia i motywowanie klienta do pracy, szczególnie w momentach porażki i zniechęcenia.

Głębokość pracy w coachingu przedsiębiorczości

Coach może pracować na różnych poziomach głębokości z przedsiębiorcami. Użyteczny dla naszej analizy będzie model poziomów neurologicznych Diltsa – jest powszechnie używany, może więc służyć nam jako mapa.
W coachingu przedsiębiorczości podstawowymi poziomami pracy będą: środowisko, zachowania, umiejętności. Przedsiębiorca przede wszystkim chce wiedzieć: co ma robić i jak ma to robić, aby jego firma odniosła sukces na rynku. Ten poziom niektórzy nazywają coachingiem operacyjnym, treningiem on the job, coachingiem umiejętności. Jest on typowy dla szkoleń, doradztwa i mentoringu. W związku z tym jednak, że klienci coachingowi mimo wiedzy, co i jak robić, mają nadal wątpliwości i obawy, dochodzą nam kolejne poziomy neurologiczne: przekonania i wartości. Analizując powody, dla których przedsiębiorcy wybierają taką, a nie inną drogę albo zachęcając ich do budowania spójności i podążania drogą zgodną z ich osobistym powołaniem i poczuciem spełnienia, dodajemy kolejne poziomy: tożsamość i misja. A przekonania, wartości, tożsamość i misja to już domeny coachingu. Są one bardzo ważnym elementem pracy w coachingu przedsiębiorczości. To właśnie decyduje, dlaczego pracuję jako coach przedsiębiorczości, a nie mentor czy doradca przedsiębiorczości. Ważny jest tutaj aspekt spójności, samorealizacji i poczucia spełnienia klienta. Niemniej kluczowy nacisk kładziony jest na poziom środowiska i zachowań – tego klienci coachingu przedsiębiorczości oczekują najbardziej. To ma istotne konsekwencje dla sposobu pracy z klientem.

Proces coachingu przedsiębiorczości

Proces coachingu przedsiębiorczości jest najczęściej mieszanką coachingu, doradztwa i mentoringu. Wynika to z potrzeby klientów. Na początku mojej kariery coacha przedsiębiorczości starałem się bardzo utrzymać czystość coachingu, ale to powodowało frustrację klientów. Potrzebowali oni konkretnych wskazówek, jak prowadzić firmę, a ja nie chciałem ich im dać. Klienci wybierali mnie ze względu na moje doświadczenia związane z budowaniem firm szkoleniowo-coachingowych i chcieli móc z tego doświadczenia skorzystać. Teraz proponuję procesy coachingowe, włączając do procesu sesje doradcze, mentoringowe i szkoleniowe. Cały czas dbam o to, aby to był coaching: 1) klient decyduje o celach, 2) staram się utrzymać relację symetryczności (słowo “staram się” jest tutaj znaczące, bo w momencie, gdy wprowadzam mentoring, doradztwo i szkolenia, relacja przekształca się jednak w niesymetryczną), 3) korzystam z umiejętności coachingowych oraz coachingowych struktur i technik, 4) pracujemy w procesie, tj. kontraktujemy kilka lub kilkanaście spotkań.

Aby nie nastąpiło pomieszanie ról w procesie coachingowym, dbam o to, aby oddzielać od siebie momenty, gdy jestem w roli coacha i w innych rolach, np. proponując sesje coachingowe i mentoringowo-doradcze naprzemiennie. W części coachingowej procesu wykorzystuje klasyczną strukturę GROW i kompetencje kluczowe coacha ICF. W części mentoringowo-doradczej realizuję wcześniej ustalony z klientem program szkoleniowy.
Obowiązują tutaj wszystkie obostrzenia dotyczące relacji coachingowej i coachingu – Jako członek International Coach Federation przestrzegam Kodeksu Etycznego ICF i jako członek European Mentoring and Coaching Council Globalnego Kodeksu Etycznego. To jest kluczowy element, który nadaje mojej praktyce coacha przedsiębiorczości wymiar profesjonalny.

W coachingu przedsiębiorczości korzystam z wielu modeli i narzędzi, na przykład:

 • model biznesowy,
 • model lean startup,
 • Customer Development,
 • Strategia Błękitnego Oceanu,
 • marketing mix,
 • model SPIN w sprzedaży.

Zdecydowaną większość procesów realizuję w oparciu o sesje zdalne – za pomocą telefonu lub programu Skype.
Do wsparcia logistycznego procesu wykorzystuje takie narzędzia jak:

 • DyskDokumenty Google – do przechowywania i udostępniania wszelkich materiałów i dokumentów związanych z procesem coachingowym,
 • program ZoomHangouts – do udostępniania mojego pulpitu w celu prowadzenia sesji szkoleniowych,
 • oprogramowanie do tworzenia webinarów Clickwebinar,
 • oprogramowanie do wspólnej pracy kreatywnej Realtime Board.

Warto też dodać, że ważnym elementem procesu coachingu przedsiębiorczości jest diagnoza. Wykorzystuję tutaj zwykle:

 • testy psychometryczne (najchętniej iP121) – do diagnozowania mocnych stron przyszłego przedsiębiorcy i identyfikowania ograniczeń, które mogą być blokadą w rozwoju biznesu,
 • formularze autodiagnozy – do badania poziomu wiedzy i umiejętności biznesowych, do analizy szans i zagrożeń, do identyfikowania trudności związanych z zarządzaniem pracownikami i partnerami biznesowymi.

Podsumowując zatem…
Coaching przedsiębiorczości jest użyteczną metodą wspierania przedsiębiorców w budowaniu i rozwoju ich biznesów. W tym rodzaju wsparcia wykorzystujemy klasyczny coaching i metody szkoleniowo-doradcze, dbając o to, aby jak najmniej mieszać ze sobą w trakcie tej samej sesji rolę coacha i rolę mentora lub doradcy. Oprócz umiejętności coachingowych ważne jest, aby coach posiadał wiedzę i doświadczenie w obszarze budowani biznesów.

Gdybyście mieli pytania, zapraszam do ich zadawania w komentarzach, chętnie odpowiem.

 

Podobne artykuły:

Coaching grupowy, czy ontologiczny – O co chodzi z tymi wszystkimi rodzajami coachingu?
Dlaczego coachowie w biznesie mogą mieć trudniej?
Life coaching – O specyfice pracy z klientami indywidualnymi.

 

Kurs online:

Osoby zainteresowane zdobyciem specjalizacji coacha przedsiębiorczości zapraszam na 4-tygodniowy kurs online COACHING PRZEDSIĘBIORCZOŚCI mojego autorstwa.

About Rafał Szewczak

Superwizor i trener coachingu. Pomogę Ci uzyskać akredytację i rozwinąć praktykę coachingową.

Coaching przedsiębiorczości

Coaching przedsiębiorczości to program, którego celem jest wsparcie Cię w stworzeniu i rozwoju firmy szkoleniowo-doradczej.

Wielu trenerów i coachów kończy bardzo dobre szkoły trenerskie i coachingowe. Mimo świetnego warsztatu mają trudność w zbudowaniu dobrze prosperującego biznesu. Nie ma w tym niczego niezwykłego. Prowadzenie firmy wymaga bowiem zupełnie innych kompetencji, niż te rozwijane przez kilka miesięcy na trenerskich i coachingowych kursach.

Jeśli zatem jesteś trenerem, coachem, terapeutą czy psychologiem i…:

 • masz poczucie, że biznes Ci nie idzie,
 • mimo podejmowanych działań trudno Ci znaleźć klientów,
 • nie jesteś zadowolony z efektów finansowych swoich biznesowych poczynań,
 • myślisz, że sprzedaż nie jest dla Ciebie…

…bardzo prawdopodobne, że program coachingowo-doradczy będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem…


Program obejmuje:

 • sesje coachingowe
 • sesje mentoringowo-doradcze

W ramach sesji mentoringowo-doradczych zajmujemy się następującymi tematami:

 1. Wybór specjalizacji biznesowej.
 2. Tworzenie strategii firmy i modelu biznesowego.
 3. Tworzenie strategii sprzedażowej i marketingowej.
 4. Kreowanie osobistej marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
 5. Budowanie oferty produktowej.
 6. Narzędzia przedsiębiorcy.
 7. Osobista efektywność przedsiębiorcy.

Sesje realizowane są zdalnie z wykorzystaniem telefonu, programu Skype, programów do prowadzenia wirtualnych spotkań i platformy e-learningowej – www.eduszkolenia24.pl

Możliwe są też sesje spotkaniowe w Olsztynie.

Długość trwania procesu zależy od potrzeb i oczekiwań Klienta. Najczęściej Klienci potrzebują od 12 do 24 sesji, aby zrealizować cele związane z uruchomieniem własnej firmy.

Możliwe są również krótsze programy (od 5 do 10 sesji), których celem jest wsparcie w wybranym węższym obszarze, np. budowanie osobistej marki na rynku, wsparcie sprzedaży, zdefiniowanie modelu biznesowego, itp.

W ramach wsparcia coachingowego pracujemy w następujących obszarach:

 • definiowanie celów,
 • określanie zasobów i ograniczeń Klienta,
 • identyfikowanie obaw związanych z tworzeniem i rozwojem własnej firmy,
 • utrzymanie balansu praca – dom,
 • tworzenie planu działania,
 • utrzymywanie motywacji do działania,
 • wsparcie w sytuacjach trudnych.

[testimonial_view id=1]

Więcej o programie na stronie www.mentorcoaching.pl

Zobacz opinie na temat mojej pracy trenerskiej i coachingowej:

TAK, CHCĘ SIĘ UMÓWIĆ NA BEZPŁATNĄ SESJĘ PRÓBNĄ


Jeśli potrzebujesz szczegółowy informacji o programie coachingowo-mentoringowych, napisz do mnie!

Wyślę Ci pakiet szczegółowych informacji:

 • informacje o kosztach uczestnictwa w programie,
 • wykorzystywane w programie narzędzia i formy pracy,
 • szczegółowy potencjalny zakres wsparcia z mojej strony.

TAK, PRZEŚLIJ MI SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

About Rafał Szewczak

Superwizor i trener coachingu. Pomogę Ci uzyskać akredytację i rozwinąć praktykę coachingową.

Previous Post:

Next Post: