fbpx

Pracuj ze mną

Wspieram w rozwoju osoby, zespoły i organizacje. Rozwijam kompetencje coachingowe i pomagam w podnoszeniu efektywności. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, biznesem i osobami indywidualnymi. Zapraszam do współpracy.

OSOBY PRYWATNE:

Mentor coaching i superwizje:

 • Mentor coaching przygotowujący do akredytacji International Coach Federation na poziomie Associate Certified Coach ACC,
 • Superwizje przygotowujące do akredytacji Izby Coachingu,
 • Superwizje rozwojowe i problemowe dla coachów, którzy są w procesie kształtowania własnego stylu coachingowego lub chcą poszerzyć swój warsztat.

Coaching indywidualny:

 • Indywidualne procesy coachingowe w obszarze: przedsiębiorczości. small businessu, budowania osobistej marki, osobistej efektywności, kompetencji trenerskich i coachingowych.

FIRMY I ORGANIZACJE

Szkolenia z zakresu kompetencji coachingowych:

 • Podstawy coachingu dla trenerów – szkolenie z zakresu podstawowych kompetencji coachingowych.
 • Podstawy coachingu dla menedżerów – szkolenie przygotowujące menedzerów do pracy w oparciu o coachingowy styl przywództwa.
 • Coaching oparty na dowodach – szkolenie dla coachów i trenerów z zakresu coachingu psychologicznego i naukowo zweryfikowanych metod coachingowych.
 • Techniki pracy coachingowej – szkolenie dla coachów i trenerów, którego celem jest wyposażenie ich w dodatkowe narzędzia i metody pracy coachingowej.
 • Wywiad motywujący – szkolenie dla coachów i trenerów przygotowujące do pracy metodą dialogu motywującego.
 • Coaching zespołu i moderowanie grup roboczych – szkolenie dla coachów, trenerów, menedżerów i kierowników projektów i grup roboczych przygotowujące do pracy z zespołami w oparciu o techniki coachingowe.

Mentor coachingi i superwizje pracy coachów i trenerów wewnętrznych:

 • Mentor coachingi grupowe i indywidualne – przygotowanie coachów wewnętrznych do pracy w oparciu o standardy akredytacyjne International Coach Federation.
 • Superwizje rozwojowe i problemowe – wsparcie coachów wewnętrznych oraz trenerów i menedżerów pracujących z wykorzystaniem metod coachingowych w obszarze doskonalenia ich kompetencji coachingowych i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Coachingi zespołowe i grupowe:

 • Warsztaty wartości – autorska metoda pracy ze skonfliktowanymi zespołami.
 • Budowanie synergii i zaangażowania – sesje coachingu zespołowego, których celem jest polepszenie komunikacji w zespole, odkrycie zasobów i możliwości jego członków i wzmocnienia synergicznego działania.
 • Warsztaty wspierające zmiany – sesje przygotowujące zespoły i ich uczestników do zmian, które mają nadejść.
 • Warsztaty motywacyjne i rozwojowe – sesje i warsztaty dla osób objętych programami talentowymi w organizacji, których celem jest planowanie indywidualnego rozwoju w ramach organizacji.

Wdrażanie kultury coachingowej w organizacjach:

 • Projektowanie wewnętrznych procesów rozwojowych z zakresu coachingu.
 • Rekrutacja i ocena pracy coachów wewnętrznych.
 • Opracowywanie materiałów szkoleniowych i narzędzi dla coachów wewnętrznych.
 • Przygotowywanie trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń z coachingu dla menedżerów.
 • Tworzenie programów szkoleń z zakresu coachingu i mentoringu.

W razie pytań – dzwoń lub pisz!