pytania

Jak być lepszym coachem?

Zebrałem w artykule najczęstsze błędy coachingowe, które zauważam u coachów podczas superwizji i mentor coachingów przygotowujących do akredytacji ICF.

Model GROW

W artykule opisuję model GROW. Mówię o trzech kontekstach stosowania modelu, jako: 1) struktura sesji, 2) struktura procesu, 3) struktura ewaluacji.