Proces coachingu nie jest zbiorem przypadkowych spotkań klienta i coacha. Zwykle proces ten posiada pewną określoną strukturę, która pomaga efektywnie towarzyszyć klientowi w jego podróży z punktu A do punktu B.

Możemy wyróżnić pewne charakterystyczne etapy wspólnej pracy z klientem. Będzie tutaj przydatny model GROW. Zwykle patrzymy na ten model z perspektywy pojedynczej sesji, teraz wykorzystamy go do tego, aby rozłożyć proces coachingu na części składowe.

Źródło: Ben Rosett on Unsplash

Zwykle wyodrębniamy 2 zasadnicze części procesu:

  • etap tworzenia planu działania – od rozpoczęcia wspólnej pracy do momentu stworzenia planu działania, który ma zbliżyć klienta do osiągnięcia jego zamierzeń,
  • etap realizacji planu – na tym etapie klient coachingu realizuje poszczególne kroki ze swojego planu.

Poziom dyrektywności coacha i poziom odpowiedzialności klienta za pracę coachingową może się nieco różnić zależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy.

Etap tworzenia planu działania.

Klient przychodząc na pierwszą sesję, nie bardzo wie, jak będzie wyglądał proces wspólnej pracy. Wie zwykle, że coś chce w swoim osobistym lub zawodowym życiu zmienić. Oczekuje on od coacha, że go poprowadzi, podpowie, co będzie właściwe. I rzeczywiście na tym etapie dyrektywność coacha jest nieco większa. Tłumaczy on klientowi, jak wygląda praca coachingowa, jaka jest rola klienta i jaka jest rola coacha. Zwykle pierwsze sesje coachingowe są realizowane w oparciu o konkretną strukturę (np. strukturę GROW). Po kolei coach z klientem:

  • określają dążenie klienta (jego kluczowe pragnienie) i w oparciu o nie ustalają cele na proces wspólnej pracy (G);
  • przyglądają się rzeczywistości – trudnościom w dojściu do celu, dostępnym i niedostępnym zasobom, dostępnemu wsparciu społecznemu, przekonaniom wspierającym i ograniczającym klienta (R);
  • sprawdzają dostępne opcje działania, analizują ich mocne i słabe strony, po to, aby wybrać tę najbardziej efektywną z punktu widzenia klienta (O);
  • tworzą plan działania, który ma przybliżyć do realizacji dążenia klienta (W).

Jak widzimy, ten etap pracy ma raczej ściśle określoną ramową strukturę. Nie ma natomiast określonego właściwego czasu trwania tego etapu – wszystko może zostać zrealizowane w trakcie 1-2 sesji lub w ciągu 6-8 sesji. Efektem tej części pracy jest gotowy plan działania. Czasem na tym etapie klient przerywa proces coachingu, uznając, że dalej jest w stanie samodzielnie, bez wsparcia coacha, ten plan zrealizować.

Szukasz inspiracji, merytoryczne wiedzy o coachingu i rozwoju praktyki coachingowej, dołącz do naszej grupy na Facebooku: Trener i coach – To, co ważne!

Etap realizacji planu

Jeśli klient decyduje się realizować swój plan przy wsparciu coacha, proces nieco zmienia charakter. Zadaniem coacha jest zapraszać klienta to systematycznych przeglądów, sprawdzania, co się sprawdza, a co nie i w których miejscach plan należałoby zaktualizować. Tutaj pierwsze skrzypce gra klient. On wnosi tematy i cele na wspólne spotkania. Teraz wszystkie sesje wyglądają bardzo podobnie:

  • przegląd – analiza tego, co zostało zrobione od czasu ostatniej sesji, co działa, co nie działa;
  • wdrożenie efektywniejszych strategii – wygenerowanie wspólnie z klientem pomysów na efektywniejsze działania, które lepiej pomogą klientowi zrealizować plan.

Wspólna praca trwa do momentu, w którym zostanie zrealizowany cel na proces lub coach z klientem dojdą do wniosku, że wsparcie coacha już nie jest konieczne i klient sam jest w stanie cel osiągnąć.

Inne drogi

Na etapie pierwszym, tj. etapie tworzenia planu możemy korzystać z innych modeli porządkujących proces. Niektórzy rozpoczynają wspólną pracę z klientem od diagnozy rzeczywistości.

Kiedy celem pracy jest bardziej akceptacja, niż zmiana albo poszukiwanie sensu, modele zorientowane na realizacje celów często nie sprawdzają się. Pamiętajmy więc, że model GROW jest jedynie pomocną strukturą, a nie czymś, co determinuje sposób pracy z klientami. Może on jednak bardzo pomagać w porządkowaniu sposobu pracy i dzięki temu być użytecznym dla klienta i coacha.

Jeśli jeszcze nie jesteś coachem, ale coaching Cię interesuje, jako przyszła potencjalna droga zawodowa lub po prostu zbiór umiejętności, które mógłbyś (lub mogłabyś) wykorzystać w swojej codziennej roli, pomyśl o moim kursie online – Coaching profesjonalny.

Categories: Coaching

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: