fbpx

Proces coachingu

Proces coachingu nie jest zbiorem przypadkowych spotkań klienta i coacha. Zwykle proces ten posiada pewną określoną strukturę, która pomaga efektywnie towarzyszyć klientowi w jego podróży z punktu A do punktu B.

Możemy wyróżnić pewne charakterystyczne etapy wspólnej pracy z klientem. Będzie tutaj przydatny model GROW. Zwykle patrzymy na ten model z perspektywy pojedynczej sesji. Tym razem posłuży nam on do opisu procesu coachingu.

Zwykle wyodrębniamy 2 zasadnicze części procesu:

  • etap tworzenia planu działania – od rozpoczęcia wspólnej pracy do momentu stworzenia planu działania, który ma zbliżyć klienta do osiągnięcia jego zamierzeń,
  • etap realizacji planu – na tym etapie klient coachingu realizuje poszczególne kroki ze swojego planu.

Poziom dyrektywności coacha i poziom odpowiedzialności klienta za pracę coachingową może się nieco różnić zależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy.

Etap tworzenia planu działania.

Klient przychodząc na pierwszą sesję, nie bardzo wie, jak będzie wyglądał proces wspólnej pracy. Wie zwykle, że coś chce w swoim osobistym lub zawodowym życiu zmienić. Oczekuje on od coacha, że go poprowadzi, podpowie, co będzie właściwe. Na tym etapie dyrektywność coacha jest nieco większa. Tłumaczy on klientowi, jak wygląda praca coachingowa, jaka jest rola klienta i jaka jest rola coacha. To jest powód, dla którego pierwsze sesje są tak często realizowane w oparciu o strukturę modelu GROW. Po kolei coach z klientem:

  • określają dążenie klienta (jego kluczowe pragnienie) i w oparciu o nie ustalają cele na proces wspólnej pracy (G);
  • przyglądają się rzeczywistości – trudnościom w dojściu do celu, dostępnym i niedostępnym zasobom, dostępnemu wsparciu społecznemu, przekonaniom wspierającym i ograniczającym klienta (R);
  • sprawdzają dostępne opcje działania, analizują je, po to, aby wybrać te najbardziej efektywne z punktu widzenia klienta (O);
  • tworzą plan działania, który ma przybliżyć do realizacji dążenia klienta (W).

Ten etap coachingu ma określoną ramową strukturę. Czas trwania tego etapu będzie zależał od klienta i tematu coachingu. Może on trwać 1-2 sesje albo 10-12 sesji. Efektem tej części pracy jest gotowy plan działania. Czasem na tym etapie klient przerywa proces coachingu, uznając, że dalej jest w stanie samodzielnie, bez wsparcia coacha, ten plan zrealizować.

Szukasz inspiracji, merytoryczne wiedzy o coachingu i rozwoju praktyki coachingowej, dołącz do naszej grupy na Facebooku: Trener i coach – To, co ważne!

Etap realizacji planu

Jeśli klient decyduje się realizować swój plan przy wsparciu coacha, charakter proces nieco się zmienia. Rolą coacha jest zapraszanie klienta do systematycznych przeglądów i szukania najefektywniejszych strategi działania. Coach z klientem wspólnie sprawdzają, co działa, a co nie i w których miejscach planu trzeba wprowadzić korektę. Tutaj pierwsze skrzypce gra klient. On wnosi tematy i cele na wspólne spotkania. Sesje na tym etapie mają następującą strukturę:

  • przegląd – analiza tego, co zostało zrobione od czasu ostatniej sesji, co działa, co nie działa;
  • wdrożenie efektywniejszych strategii – wygenerowanie wspólnie z klientem pomysów na efektywniejsze działania, które lepiej pomogą klientowi zrealizować plan.

Wspólna praca trwa do momentu, w którym zostanie zrealizowany cel na proces lub coach z klientem dojdą do wniosku, że wsparcie coacha już nie jest konieczne i klient sam jest w stanie cel osiągnąć.

Inne drogi

Na etapie pierwszym, tj. etapie tworzenia planu możemy korzystać z innych modeli porządkujących proces. Niektórzy rozpoczynają wspólną pracę z klientem od diagnozy rzeczywistości (R). Dopiero w kolejnym kroku przechodzą do definiowania dążenia (G).

Kiedy celem pracy jest akceptacja rzeczywistości albo poszukiwanie sensu, modele zorientowane na realizacje celów często nie sprawdzają się. Pamiętajmy więc, że model GROW jest jedynie pomocną strukturą. Nie determinuje on sposobu pracy z klientami. Może jednak bardzo pomagać w porządkowaniu sposobu pracy. To z kolei czyni go użytecznym dla klienta i coacha.

Interesujesz się coachingiem?
Zapraszam Cię na 3 tygodniowy kurs online – Coaching profesjonalny. Więcej informacji o kursie znajdziesz na stronie – Eduszkolenia24.pl

About Rafał Szewczak

Superwizor i trener coachingu. Pomogę Ci uzyskać akredytację i rozwinąć praktykę coachingową.